3. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi

Hayvancılık Sektörünün Değerli Paydaşları ve Sevgili Meslektaşlarımız,

İnsanlarımızın sağlıklı ve dengeli beslenmesi, gıda güvenliği ve ülkemizin kalkınmasında hayvancılık sektörü büyük bir öneme sahiptir. Tarım; toprağı kullanarak bitki ve hayvan yetiştirme, bu bitki ve hayvanlardan ürün elde etme, bu ürünleri yarı ve tam işlenmiş ürün haline getirme işlevini içeren bir çiftlik sanatı ve bilimidir. Zootekni ise; tarımsal üretimde ekonomik olarak hayvan ve hayvansal ürünler üretmek üzere evcil çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakım ve beslenmesi, ıslahı ve çoğaltılması ile uğraşan bilim dalıdır. Ziraat fakültelerinin Zootekni bölümlerinde 4 yıllık lisans eğitimi almış ziraat mühendisi mezunlarına ise Zooteknist ünvanı verilmektedir.
Ülke kalkınmasında hayvansal üretim, hayvansal üretimde verimliliğin artırılmasında ise Zooteknist ve Veteriner Hekimler büyük bir öneme sahiptir. Artan nüfusun hayvansal gıdalarla yeterli ve dengeli beslenmesi açısından hayvansal üretimin artırılması, daha sağlıklı ve nitelikli hayvansal ürünler üretilmesi gerekmektedir. Bunun için dünyada hayvansal üretim konusunda güncel bilgi ve teknolojilerin kullanılması, hayvansal üretimdeki mevcut sorunların çözümlenmesi, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için sektör paydaşlarının etkin işbirliği gerekmektedir.
Bu bağlamda, ilki Antalya’da, ikincisi Kapadokya’da gerçekleştirilen III.Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi,  Covid-19 salgın koşullarının devam etmesi nedeniyle online olarak 27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında siz değerli sektör paydaşlarının katılımı ile Uludağ Zootekni Derneği tarafından Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü (https://uludag.edu.tr/zootekni) ve Zootekni Federasyonu (http://www.zooteknifederasyonu.org)  ile birlikte  düzenlenecektir.
Kongremizde; beyin ve beden gücü yüksek sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından son derece önemli olan hayvansal gıdaların üretimden tüketime kadar tüm aşamaları ele alınacaktır. Hayvancılık sektörünün paydaşları olan bilim insanları, üreticiler, üretici birlikleri, sektör profesyonelleri, kamu, medya mensupları, sivil toplum kuruluşları ve aynı zamanda tüketicilerin ortak bir paydada buluşturulması amaçlanmaktadır. Böylece, hayvansal üretimle ilgili sorunların birlikte tartışılması ve çözümlerin birlikte üretilmesi, dünyada ve ülkemizde hayvansal üretim konusunda en son bilimsel çalışmaların paylaşılması ve hayvansal üretimde yeni teknolojilerin tanıtılması amaçlanmaktadır.
Bu nedenle kongrenin ulusal ve uluslararası düzeyde yukarda belirtilen amaçlarına ulaşmasında siz sektör paydaşlarının kongreye katılım ve katkıları büyük önem taşımaktadır. Verimli ve sürdürülebilir bir hayvansal üretim için hayvancılık sektörünün tüm paydaşlarının bir araya geldiği bu geleneksel organizasyonumuza sizleri davet ediyor, organizasyon komitesi adına sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyacağımızı belirtmek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı                                                     
 Prof. Dr. İbrahim AK
Zootekni Federasyonu Başkanı
Dr. İsmail MERT                                                               
Kongre web sitesi: www.uludagzootekni.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir