Faaliyetlerimizin Özeti

Federasyonun kurulduğu günden bugüne faaliyetleri, meslektaşların durumlarını ve hayvancılıkla ilgili bu dönemdeki faaliyetlerini dört grupta toplayabiliriz;

 1. Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlgili Yürütülen Faaliyetler
 2. YÖK ile İlgili Yürütülen Faaliyetler
 3. Yargı Nezdinde Yürütülen Faaliyetler
 4. Diğer Yürütülen Faaliyetler

 Tarım ve Orman Bakanlığı İle İlgili Yürütülen Faaliyetler:

 • Sayın Bakan, Bakan Yardımcısı, Hayvancılık Genel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü ziyaret edilerek meslektaşların sorunları ve hayvancılıkla ilgili federasyonumuz görüşü iletilmiş ve rapor verilmiştir.
 • Tarım ve Orman Bakanlığına değişik tarihlerde Milli Tarım Projesi, suni tohumlama uygulamaları, COVID-19 ve Bulaşan Komisyonu, Covid-19 salgını dolayısıyla alınması gereken tedbirler konusunda yazılı olarak görüşlerimiz iletilmiştir.
 • Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından Antalya’da düzenlenen  Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Çalıştayına ve hayvancılık ihtisas üniversiteleri toplantısına katılarak Federasyonunun ülke hayvancılığına yönelik görüşlerini dile getirmişlerdir.

 YÖK ile İlgili Yürütülen Faaliyetler:

 Zootekni eğitimi ve meslektaşların sorunları ile ilgili olarak YÖK Yönetim Kurulu Üyeleri; YÖK eğitim Daire Başkanı ve YÖK Tarım Orman ve Su Ürünleri Konseyi başkanı ziyaret edilerek Federasyonumuzun görüşü izah edilmiştir.

 • Ziraat Fakültesi Dekanlar Konseyine zootekni eğitimi ve meslektaşların sorunları ile ilgili 2 saat 30 dakika brifing verilmiştir.
 • Üniversitelerarası kurul ve YÖK eğitim ve öğretim dairesi başkanlığına yaklaşık 600 sayfalık rapor verilerek zootekni eğitimi ve meslektaşların sorunları ile ilgili Federasyonun görüşleri dile getirilmiştir.
 • Değişik üniversitelere bağlı Ziraat Fakültesi Zootekni bölümlerinden gelen istekler doğrultusunda konu ile ilgili Federasyon görüşleri iletilmiştir.

 Yargı Nezdinde Yürütülen Faaliyetler

Meslektaşlarımızın bağlı bulundukları (Tarım ve Orman Bakanlığı) bakanlık nezdinde çıkarılan yönetmenlikler ile zaman zaman farklı meslek grupları lehine kendilerinin aleyhine olacak şekilde yönetmenlikler çıkarılmaktadır. Kanunlara aykırı olarak çıkarılan bu yönetmenlikleri iptali için Danıştay nezdinde yönetmenliklerin iptali davalar açılmaktadır. Bu yönde ilk açılan davamız “12 Aralık 2020 tarihli SIĞIR KARKASININ SINIFLANDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK” in iptali ve yürütmesinin durdurulmasıdır.

 Federasyonun Yürüttüğü Diğer Faaliyetler:

 • Federasyonumuzca; 10. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da, 11. Uluslararası Zootekni Bilim Kongresi 20-22 Ekim 2019 tarihlerinde (2018-2019) Kapadokya’da gerçekleştirmiştir. 2020 yılında salgın dolayısıyla kongre yapılamamış, 2021 yılında ise 19-21 Kasım 2021 tarihlerinde Bursa’da yapılacaktır.
 • 2018 yılından itibaren “Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP)”ni yayınlamaya başlamış ve dergimiz indekslerde yerini almıştır.
 • Federasyonumuzca meslektaşlarımız arasında zootekni alanında yer alan terimlerin ve anlamların doğru ve ortak bir şekilde kullanımı, teknik anlamda ortak dil birliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere hayvan yetiştirme sektörü çalışanlarının, meslektaşlarımızın ortak bir terminolojinin kullanması ve anlam birliğini sağlamak üzere Dr. İsmail Mert, Prof. Dr. Gürsel DELLAL tarafından hazırlanan “Zootekni Terimler Sözlüğü” yayınlayarak meslektaşlarımızın ve hayvancılığımızın hizmetine sunulmuştur.
 • Zootekni Federasyonu, kamuda ve özel sektörde çalışan meslektaşların ve üniversitelerde ki zootekni eğitimi konusunda yaşanan sorunlar ve çözüm yollarına yönelik öneri ve eylem planlarının geliştirmesi amacıyla 02.05.2019 tarihinde Ankara’da akademisyen, kamu ve özelde çalışan 95 meslektaşın katılımı ile ‘’Zootekni Çalıştayı’’ düzenlemiştir. Çalıştay da, Üniversiteler, Kamu ve Özel Sektörden gelen zooteknistlerin eğitim, öğretim, saha ve araştırmada karşılaşılan problemlerin saptanması ve çözüm yollarının analizi için çalışma grupları oluşturulmuş ve elde edilen sonuçları tartışılarak karara bağlamış ve çalıştay raporu ilgili yerlere gönderilmiştir.
 • Kalkınma Planı hayvancılık, su ürünleri ve kırsal kalkınma özel ihtisas komisyonlarına Federasyon çağrılı olarak katılınmış ve Federasyon görüşü dile getirilmiştir.
 • Ankara’da düzenlenen Türkiye’nin Hayvansal Üretimi Tarımsal Öğretiminin 171. Yıl Dönümü toplantısında “hayvancılık örgütleri” ve İzmir’de düzenlenen 2. ulusal sütçülük kongresinde “Dünya ve Türkiye süt ve süt ürünleri dış ticareti ” konulu tebliğ sunulmuştur.
 • ZMO Başkanı Özden Güngör’ü ziyaret edilerek Zooteknist meslektaşlarımızın hak kayıpları konusunda görüş alış verişinde bulunulmuş ve müşterek hareket edilmesi konusunda mutabakat varılmış ve görüşlerimiz konusunda rapor verilmiştir.

Saygıdeğer meslektaşlarımız,

Siz değerli meslektaşlarımızın bulunduğunuz bölgedeki dernek çatısı altında örgütlenmenizi veya en yakın bölgedeki Zootekni Derneklerine üye olmanız ile Federasyonumuz kendisini daha güçlü hissedecektir.

Saygılarımızla,

Dr. İsmail MERT

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir