Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulumuz

Başkan         : Dr. İsmail Mert
Başkan V.     : Prof. Dr. Zafer Ulutaş
Sayman        : Dr. Ahmet Uçar
Üye              : Prof. Dr. İbrahim Ak
Üye              : Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan
Üye              : Bilsay Kancı
Üye              : Rıza Dönmez

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir