Tanıtım

ZOOTEKNİ FEDERASYONU 

Zootekni Federasyonu, Ziraat Mühendisi Zooteknist meslektaşlarımızı temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. 1 Ekim 2013 tarihinde yurt içinde hayvansal üretimle ilgili faaliyet gösteren 9 derneğimizin (Ankara, Aydın, Çukurova, Ege, Erzurum, Samsun, Tokat, Trakya, Van) bir araya gelmesi ile kuruldu. Ahi Evran, Konya ve Uludağ Zootekni Derneklerinin de katılımıyla mevcut üye dernek sayımız 12 adettir.

Federasyonumuz Zooteknist Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızı temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Federasyon, ülkemiz hayvancılığının gelişmesi, mesleğin en doğru şekilde temsili, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Federasyon aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

 • Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak,
 • Hayvancılığın gündeminde olan veya olması gereken konularda üreticiyi ve toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak ve yaptırmak, rapor hazırlamak, hayvancılıkla ilgili yasa tasarılarının hazırlanmasında ilgililere yardımcı olmak, bunları ilgili mercilere sunmak ve bu konularda görüş bildirmek,
 • Çalışma konuları ile ilgili üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları ve olası çözüm yollarını anlatmak, bu görüşleri resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
 • Hayvansal üretimle ilgili eğitim ve öğretim yapan öğrencilerin eğitimine maddi ve teknik olarak yardımcı olmak ve onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
 • Hayvancılıkla ilgili olarak özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek aramak, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve gelişmeleri izlemek,
 • Yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek,

Federasyona bugün 12 üye dernek bulunmaktadır. Her bir derneği temsil eden beş delegenin katılımıyla oluşan Genel Kurul, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim ve Denetim Kurullarını seçer. Federasyonun üye derneklerin kendi Yönetim Kurulu Başkanı ve uygun görecekleri diğer bir kişiden oluşan Danışma Komitesi, federasyonda daha önce görev yapan başkanlardan ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen uzman ve yetkili kişilerden oluşan bir Onur Kurulu bulunmaktadır.

Federasyonumuz, Avrupa Zootekni Federasyonu (European Federation of Animal Science – EAAP)” üyesidir. Türkiye hayvancılık sektörünü diğer 34 ülke arasında uluslararası platformda temsil etmektedir.

Federasyon iki yılda bir  “Uluslararası Bilim Kongresi” düzenlemektedir. Kongre, sektörün bilim ve teknolojiyi paylaşması, yayması ve dünyaya daha güçlü entegrasyonu açısından önemli bir misyon taşımaktadır.

Zootekni Federasyonu olarak yılda iki defa olmak üzere hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişimli “Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP)” yayınlanmaktadır(e-ISSN:2667-4580). Dergimiz hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanları ve hayvan yetiştiricileri gibi paydaşlarının yararlanmasına imkân tanımaktadır.

Hayvan yetiştiricilerimize pratik bilgiler vermek üzere altı ayda bir yayınlanmak üzere “Zootekni Bülteni” yayınlanmaktadır. Bülten de hayvan yetiştirmenin alt dalları ile ilgili bir yazı ve her sayıda bir meslek ileri geleni ile röportajlar yer almaktadır.

Federasyon sektörün gelişimi için ilgili tüm paydaşları ile birlikte çalışmaktadır.

 

Federation of Animal Science in Turkey,

Our federation was established in 2013 with the coming together of our 9 associations (Ankara, Aydın, Çukurova, Aegean, Erzurum, Samsun, Tokat, Trakya, Van) and Ahi Evran, Konya and Uludağ Animal Science Associations, our current member associations have reached 12. The number of members of our associations is approximately 650.

Our purposes;

 • To determine the goals of the country’s livestock, to announce the problems and solution proposals to the public and authorized institutions and organizations,
 • To carry out studies based on scientific data that enlighten the society on issues that should be on the agenda of animal husbandry.
 • To take initiatives before the relevant organizations to recover the professional losses suffered by our colleagues both in the state and in the private sector.
 • Organizing all kinds of national and international scientific meetings, seminars and in-service courses in the fields of education-research and development in order to improve the knowledge and skills of our colleagues and keep them up to date,
 • Establishing a communication network among the employees in the livestock sector and providing suitable environments for solidarity,
 • Taking initiatives by authorized institutions in order to open new areas for the employment of our colleagues in the sector,
 • Improving internship and job opportunities by mediating more cooperation between sector employees and our students,
 • Preparation and execution of projects in order to benefit adequately from domestic and foreign project support institutions.

Some of Our Events;

 • By our Federation; The 1st International Animal Science Congress was held on 25-27 October 2018 in Antalya/Turkey, and the 2nd International Animal Science Congress was held on 20-22 October 2019 (2018-2019) in Cappadocia/Turkey. Congress could not be held in 2020 due to the epidemic. The 3rd International Animal Science Congress will be held in Bursa/Turkey (Online) on 27-28 November 2021.
 • It has started to publish the “Journal of Animal Science and Products (JASP)” since 2018 and our journal has taken its place in the indexes.
 • Our Federation has published a “Zootechnical Terms Dictionary (Turkish)” in order to contribute to the correct and common use of terms and meanings in the field of zootechnical among our colleagues, and to ensure a common technical language.
 • “Zootechnics Workshop” was organized with the participation of 95 colleagues in Ankara/Turkey on 02.05.2019 in order to develop suggestions and action plans for the problems and solutions about zootechnical education in public and private sectors and universities.
 • We are publishing a bulletin with practical information for livestock farmers in 2021.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir