Tanıtım

ZOOTEKNİ FEDERASYONU 

Zootekni Federasyonu, Ziraat Mühendisi Zooteknist meslektaşlarımızı temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. 1 Ekim 2013 tarihinde yurt içinde hayvansal üretimle ilgili faaliyet gösteren 9 derneğimizin (Ankara, Aydın, Çukurova, Ege, Erzurum, Samsun, Tokat, Trakya, Van) bir araya gelmesi ile kuruldu. Ahi Evran, Konya ve Uludağ Zootekni Derneklerinin de katılımıyla mevcut üye dernek sayımız 12 adettir.

Federasyonumuz Zooteknist Ziraat Mühendisi meslektaşlarımızı temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur.

Federasyon, ülkemiz hayvancılığının gelişmesi, mesleğin en doğru şekilde temsili, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla Federasyon aşağıdaki ilkeler çerçevesinde çalışır:

  • Türkiye hayvancılığında hedefleri belirlemek, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, gerekli durumlarda ülkemizi temsil etmek, ulusal politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, hayvancılığı geliştirme amacıyla projeler oluşturmak, sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyu ile yetkili kurum ve kuruluşlara duyurmak,
  • Hayvancılığın gündeminde olan veya olması gereken konularda üreticiyi ve toplumu aydınlatıcı bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmak ve yaptırmak, rapor hazırlamak, hayvancılıkla ilgili yasa tasarılarının hazırlanmasında ilgililere yardımcı olmak, bunları ilgili mercilere sunmak ve bu konularda görüş bildirmek,
  • Çalışma konuları ile ilgili üye dernekler arasında yardımlaşma, işbirliği ve bilgi akışını sağlamak, ortak sorunları ve olası çözüm yollarını anlatmak, bu görüşleri resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
  • Hayvansal üretimle ilgili eğitim ve öğretim yapan öğrencilerin eğitimine maddi ve teknik olarak yardımcı olmak ve onların Atatürk ve Cumhuriyet ilkeleri çerçevesinde topluma yararlı birer birey olarak yetişmelerini sağlamak üzere çalışmalar yapmak,
  • Hayvancılıkla ilgili olarak özel ve resmi bütün otoritelerle ilişki kurmak, yazılı ve görsel basında destek aramak, ulusal ve uluslararası bilimsel etkinlikler düzenlemek, sorunları ulusal ve uluslararası platforma taşımak, çözüm yollarını bulup ilgililere göstermek ve gelişmeleri izlemek,
  • Yukarıda sıralanan ilkeler çerçevesinde diğer sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurmak, ortak etkinlikler gerçekleştirmek,

Federasyona bugün 12 üye dernek bulunmaktadır. Her bir derneği temsil eden beş delegenin katılımıyla oluşan Genel Kurul, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim ve Denetim Kurullarını seçer. Federasyonun üye derneklerin kendi Yönetim Kurulu Başkanı ve uygun görecekleri diğer bir kişiden oluşan Danışma Komitesi, federasyonda daha önce görev yapan başkanlardan ve Federasyon Yönetim Kurulunca uygun görülen uzman ve yetkili kişilerden oluşan bir Onur Kurulu bulunmaktadır.

Federasyonumuz, Avrupa Zootekni Federasyonu (European Federation of Animal Science – EAAP)” üyesidir. Türkiye hayvancılık sektörünü diğer 34 ülke arasında uluslararası platformda temsil etmektedir.

Federasyon iki yılda bir  “Uluslararası Bilim Kongresi” düzenlemektedir. Kongre, sektörün bilim ve teknolojiyi paylaşması, yayması ve dünyaya daha güçlü entegrasyonu açısından önemli bir misyon taşımaktadır.

Zootekni Federasyonu olarak yılda iki defa olmak üzere hayvan bilimi ile ürünleri hakkındaki orijinal bilimsel makaleleri ve raporları yayınlayan uluslararası hakemli bir açık erişimli “Hayvan Bilimi ve Ürünleri Dergisi (JASP)” yayınlanmaktadır(e-ISSN:2667-4580). Dergimiz hayvansal üretim, sürdürülebilir hayvancılık, yemler ve hayvan besleme, hayvan genetiği ve ıslahı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve davranışı, hayvan fizyolojisi ve biyoteknolojisi konularında yayınladığı makalelerle zootekni, su ürünleri, gıda, tarım bilimleri ile ilgilenen tüm bilim insanları ve hayvan yetiştiricileri gibi paydaşlarının yararlanmasına imkân tanımaktadır.

Hayvan yetiştiricilerimize pratik bilgiler vermek üzere altı ayda bir yayınlanmak üzere “Zootekni Bülteni” yayınlanmaktadır. Bülten de hayvan yetiştirmenin alt dalları ile ilgili bir yazı ve her sayıda bir meslek ileri geleni ile röportajlar yer almaktadır.

Federasyon sektörün gelişimi için ilgili tüm paydaşları ile birlikte çalışmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir