Faaliyetlerimizin Özeti

Federasyonun kurulduğu günden bugüne faaliyetleri, meslektaşların durumlarını ve hayvancılıkla ilgili bu dönemdeki faaliyetlerini dört grupta toplayabiliriz; Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlgili Yürütülen Faaliyetler YÖK ile İlgili Yürütülen Faaliyetler Yargı Nezdinde Yürütülen Faaliyetler Diğer Yürütülen Faaliyetler  Tarım ve Orman Bakanlığı Yazının Devamı

Derneklerimiz

Ankara Zootekni Derneği Ahi Evran Zootekni Derneği Aydın Zootekni Derneği Çukurova Zootekni Derneği Ege Zootekni Derneği Erzurum Zootekni Derneği Konya Zootekni Derneği Samsun Zootekni Derneği Tokat Zootekni Derneği Trakya Zootekni Derneği Uludağ Zootekni Derneği Van Zootekni Derneği

Zootekni Federasyonu Yönetim Kurulumuz

Başkan         : Dr. İsmail Mert Başkan V.     : Prof. Dr. Zafer Ulutaş Sayman        : Dr. Ahmet Uçar Üye              : Prof. Dr. İbrahim Ak Üye              : Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Erkan Üye              : Bilsay Kancı Üye              : Rıza Dönmez

Tanıtım

ZOOTEKNİ FEDERASYONU  Zootekni Federasyonu, Ziraat Mühendisi Zooteknist meslektaşlarımızı temsil eden bir sivil toplum kuruluşudur. 1 Ekim 2013 tarihinde yurt içinde hayvansal üretimle ilgili faaliyet gösteren 9 derneğimizin (Ankara, Aydın, Çukurova, Ege, Erzurum, Samsun, Tokat, Trakya, Van) bir araya gelmesi ile kuruldu. Yazının Devamı